Login

hep

N A T J E Č A J

ZA NOVE SKLADBE KOJE ĆE BITI IZVEDENE NA FESTIVALU ZABAVNE GLAZBE

SPLIT 2020.

Uvjeti

1. Skladbe upućene na Natječaj moraju se temeljiti na izvorištima dalmatinskog (mediteranskog) melosa kao zabavna pjesma ili kao pjesma slobodnog glazbenog oblika, uz korištenje sredstava i postupaka svojstvenih suvremenoj zabavnoj, pop, rock ili folk glazbi.

2. Autori su dužni voditi računa o kvaliteti stihova, jer se glazba i stihovi ocjenjuju kao jedinstveno djelo. Stihovi mogu biti pisani na čakavskom dijalektu i standardnom književnom jeziku.

3. Autor je dužan dostaviti:

– naziv skladbe,

– ime i prezime autora s točnom adresom te kontakt informacijama,

– ogledni kvalitetni snimak + tekst na e-mail.

4. Skladbe koje selekcijska komisija odabere izvest će se na Festivalu zabavne glazbeSplit, koji će se održati od 02. do 04. srpnja  2020. godine na Trgu Republike u Splitu, uz festivalski orkestar i pjevanje uživo.

5. Natječaj je otvoren do 31. ožujka 2020. godine, a radovi se dostavljaju isključivo na e-mail: natjecaj@splitskifestival.hr  (mp3 + tekst)

6. Slanjem skladbi na natječaj autori jamče da skladbe nisu ranije objavljene, javno izvođene i da su isključivi nositelji autorskih prava. U slučaju bilo kakvih sudskih sporova po ovom pitanju, svu odgovornost i nanesenu štetu snosi autor. Autori nemaju pravo naknadnog povlačenja odabranih skladbi.

7. Autori odabranih skladbi dužni su prihvatiti sugestije u glazbi i stihovima ako to organizator iz umjetničkih i programskih razloga bude zahtijevao.

8. Autori odabranih skladbi obvezuju se potpisati s organizatorom nakladnički ugovor, ukoliko to ne naprave organizator pridržava pravo diskvalificirati predmetne skladbe.

9. Slanjem radova na natječaj autori prihvaćaju sve natječajne uvjete i prenose pravo na organizatora da odabrane skladbe tiska u notnom izdanju, prvi put javno izvede, snimi na nosačima zvuka i slike, prenosi putem radija i TV te da ta prava prenese na treća lica. Sva ostala prava autor pridržava za sebe.

Informacije:

e-mail: dalmacijakoncert@dalmacijakoncert.hr

www.splitskifestival.hr

https://m.facebook.com/splitskifestivalzabavneglazbe/

A+ R A-

FINALNA VEČER - FZG SPLIT 2011

E-mail Ispis PDF

headeSTARI
FINALNA VEČER  03. 07. 2011


TVRTKO STIPIĆ 1 NA MARJANU JUBAV
(Đ. Jusić-T. Maroević-Đ. Jusić)
Klapa RAGUSA 2 NA BANJE
(N. Bulić-N. Bulić-Đ. Bratičević)
ANA ĐUDERIJA ŠUĆUR 3 ROBINJA
(A. Đuderija Šućur- A. Đuderija Šućur-F. Boić)
STUDIO FRENDO 4 DA JE SMOJE ŽIV
(S. Šegvić-S. Šegvić-S. Šegvić)
GRUPA BOSS 5 DALMATINSKA PISMA
(M. Benzon-M. Benzon/I. Antolić-M. Benzon)
HARI RONČEVIĆ 6 DIGOD DA POĐEN
(H. Rončević-H. Rončević-A. Limić/H. Rončević)
IGOR BREŠAN 7 SVIT SA SCALA SANTE
(I. Brešan-I. Brešan-R. Kazinoti)
GRUPA AZIL 8 NOVI DAN
(T. i D. Bavčević-D. Bavčević/T. Bavčević-F. Boić)
LIDIJA BAČIĆ I KLAPA GROBNIK 9 GOSPE OD ŽALOSTI
(M. Tomasović-Ž. Pavičić-A. Valenčić)
VINKO COCE 10 ČOVIK BEZ ŠOLDI
(I. Kalašić-D. Batinović Pekma-J. Banov)
PETAR DRAGOJEVIĆ 11 JUDA
(I. Huljić-V. Huljić-N. Šiškov)
JASMIN STAVROS 12 FUČKA MI SE
(M. Mihaljević/J. Stavros-M. Mihaljević/J. Stavros-B. Mihaljević)
IVANA KOVAČ 13 AKO DOĐEM PAMETI
(I. Huljić-V. Huljić-F. Boić)
MLADEN GRDOVIĆ 14 DALMACIJO IME SI MI DALA
(M. Grdović-D. Bosnić-S. Kalogjera)
MERI CETINIĆ & SAŠA JAKELIĆ 15 UMRIT ZA JUBAV
(M. Cetinić-J. Tudor-R. Kazinoti)
MARKO PECOTIĆ PECO 16 ANKORA
(B. Kopitović-B. Kopitović-B. Kopitović)
TOMISLAV BRALIĆ I KLAPA INTRADE 17 NISAM TE SRIĆE
(I. Badurina-S. Perić-R. Kazinoti)
MAGAZIN 18 MASLAČAK
(T. Huljić-V. Huljić-F. Boić)
KLAPA CAMBI SPLIT 19 ULTIMA PARTENCA
(I. Antolić-Z. Popović-F. Boić)
ZORICA KONĐA 20 ĆIBA OD ZLATA
(J. Banov-T. Brajčić-J. Banov)
GIULIANO 21 MOJA JUBAV SI TI
(P. Kozomara-L. Tukić-N. Šiškov)
MARIJAN BAN & DIKTATORI 22 DOK GALEBOVI VREBAJU
(H. Papić-H. Papić-M. Ban i Diktatori)
JOLE 23 ONA
(T. Huljić-Teuto-R. Kazinoti)
TEDI SPALATO 24 FALI MORE DRŽ SE KRAJA
(S. Koturić-S. Boban-R. Kazinoti)
KLAPA CAMBI 25 OD ZIPKE DO KRIŽA
(P. Kozomara-B. Slivar-R. Kazinoti)
JELENA ROZGA 26 RAZMAŽENA
(T. Huljić-V. Huljić-R. Kazinoti)

SF058 pokrovitelji web