Login

Oliver&Hauser-mala

                             N A T J E Č A J

                                                                          ZA NOVE SKLADBE

                                       KOJE ĆE BITI IZVEDENE NA FESTIVALU ZABAVNE GLAZBE

                                                                            SPLIT 2015.

 

Uvjeti

 

 

1. Skladbe upućene na Natječaj moraju se temeljiti na izvorištima dalmatinskog (mediteranskog) melosa kao

zabavna pjesma ili kao pjesma slobodnog glazbenog oblika, uz korištenje sredstava i postupaka svojstvenih

suvremenoj zabavnoj, pop, rock ili folk glazbi.

 

2. Autori su dužni voditi računa o kvaliteti stihova, jer se glazba i stihovi ocjenjuju kao jedinstveno djelo. Stihovi

mogu biti pisani na čakavskom dijalektu i standardnom književnom jeziku.

 

3. Autor je dužan dostaviti:

   - naziv skladbe,

   - ime i prezime autora s točnom adresom te kontakt informacijama,

   - tri primjerka stihova,

   - ogledni kvalitetni radni snimak na CD-u.

 

4.Skladbe koje selekcijska komisija odabere izvest će se na Festivalu zabavne glazbe Split 2015, koji će se održati

03., 04. i 05. srpnja 2015. godine na Trgu Republike u Splitu, uz festivalski orkestar i pjevanje uživo.

 

5. Natječaj je otvoren do 10. ožujka 2015. godine, a radovi se dostavljaju na adresu:

Dalmacija koncert d.o.o., Trg Republike 1, 21000 Split, s naznakom (ZA NATJEČAJ FZG SPLIT 2015.), ili na e-mail: natjecaj@splitskifestival.hr (mp3 + tekst)

 

6. Slanjem skladbi na natječaj autori jamče da skladbe nisu ranije objavljene, javno izvođene i da su isključivi nositelji autorskih prava. U slučaju bilo kakvih sudskih sporova po ovom pitanju, svu odgovornost i nanesenu štetu snosi autor. Autori nemaju pravo naknadnog povlačenja odabranih skladbi.

 

7. Autori odabranih skladbi dužni su prihvatiti sugestije u glazbi i stihovima ako to organizator iz umjetničkih i programskih razloga bude zahtijevao.

 

8. Autori odabranih skladbi obvezuju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja rezultata natječaja potpisati s

organizatorom nakladnički ugovor, ukoliko to ne naprave organizator pridržava pravo diskvalificirati predmetne skladbe.

 

9. Slanjem radova na natječaj autori prihvaćaju sve natječajne uvjete i prenose pravo na organizatora da

odabrane skladbe tiska u notnom izdanju, prvi put javno izvede, snimi na nosačima zvuka i slike, prenosi putem

radija i TV te da ta prava prenese na treća lica. Sva ostala prava autor pridržava za sebe.

 

Informacije:

Tel: +385 21 322 111

       +385 21 322 233

e-mail: dalmacijakoncert@dalmacijakoncert.hr

             www.splitskifestival.hr

A+ R A-

pokro